Chat with us, powered by LiveChat

Terms of Services

TOURS AND TRANSFERS BOOKINGS :: TERMS AND CONDITIONS

Please read and accept the following conditions

User is of private status who is aware of the laws and physics of the polish Civil Code.

Travel operator is MKG Sp. z o.o. Sp. kom.

Registration address: ul. Ofiar Dąbia 10a

PL 31-566 Krakow

Office address: ul. Ofiar Dąbia 10a

PL 31-566 Krakow

Mobile: +48 510 560 000

E-mail: [email protected]

RESERVATIONS

Reservations are made on following web pages:

· www.gdanskshuttle.com
· www.gdanskshuttle.com
· www.krakowshuttle.com
· www.wroclawtransfers.com
· www.katowiceshuttle.com
· www.poznanshuttle.com
· www.polandshuttle.com
· www.krakowtours24.com

only by correctly filling the application form and sending it with the services chosen.

In the event of incorrectly completing the application form the user bears all personal responsibility for any actions.

The Operator is not accountable for the unavailability to access the reservation system, for security or any other reason regardless of the contributing Operator.

The Operator holds the right to refuse access to the above we pages for matters of security and any inaccurate irregularities.

Reservations are approved provided that a charge has been debited from the sers valid credit card account.

AIRPORT TRANSFERS

For incoming transfer Guests are always collected by driver directly from arrivals hall at airport who hold a welcome board with provided name. Driver’s waiting time is max. 45 minutes from the time of plane’s arrival. After that time, the Driver will be called off. If – for some reason – You cannot find our representative, please move to the nearest information desk and immediately call the office at +48 510 560 000.

For returning trip Guest should always wait at reception desk of hotel/hostel or in front of main entrance of accommodation. Driver’s waiting time is max. 25 minutes. After that time, the Driver will be called off. If – for some reason – You cannot find our representative, please move to the nearest information desk and immediately call the office at +48 510 560 000.

TOURS

The duration of the tours is always approximate.

MKG Travel provides door to door transportation with pick-ups between 8:30 and 9:30 from Krakow. Additional charges might be added for pick-ups from addresses outside the city centre.

All regular tours are always operated in English. Other languages are available on request.

DISCOUNTS FOR TOURS/CHILD SEATS

Student/child discount is for tourists under 25 years, holders of an international student ID card or passport.

Child seats are available for all services, but the Operator must be notified in advance. No extra charge will be added.

CONDITIONS OF PAYMENT

In case of making payment via credit card, the user is obligated to enter and complete all the required credit card details.

Authorisation and accounts are dealt through the internet service of the PayPal company, on the secure SSL connection.

In the case of the lack of funds on the credit card the amount due towards the payment of the reservation, the reservation becomes ineffective.

If the payment is done with cash to MKG’s representative (either for an airport transfer or a tour), a receipt – if requested – can be sent to provided e-mail address within 7 days after the service in finished.

Payment is in Polish zlotys (PLN), and the values given in EURO and USD, are only rough estimates and approximations, converted from the average exchange rate of NBP on the given day.

CONFIRMATION

The system of the web pages functions automatically, on the basis of an independent reservation by the person making it, and apart from information given to the Client by the system, additional confirmation from the Operator is not required.

In the case of inaccessibility of the service at the given moment, for example, due to an insufficient number of participants, the Operator will, in the moment of a change in situation, send information about its access to the e-mail address or phone number given by the person making the reservation on the form.

Confirmation of the acquired service is available as a voucher print out, containing date about the type of the trip, the date and when it will take place.

OPERATORS EXTENDED RESPONSIBILITY

In the case of impossible execution of the service, due to reasons irrespective of the operator, he must commit himself to the refund made by the person reserving the payment of the service.

The return of the payment made by the person reserving the excursion exhausts on the whole any claims of his from the title of the service that has not been executed.

A refund will come up on the credit card (refund on the card).

MKG cannot be held liable for any delays, irregularity, strikes, loss or left of luggage and of any other personal item.

MKG is not responsible for mechanical breakdowns, government actions, weather conditions, acts of Hod, misconnections or related expenses to/from flights or other circumstances beyond its control. The guard against unforeseen circumstances, we strongly recommend you purchase optional travel insurance.

CANCELLATION

In the case of cancelling the reservation, 100% refund will be made up to 48 hours before the service (minus approx. 8 PLN of the reservation charges), 75% up to 24 hours before the service and 50% up to 12 hours before service.

PERSONAL DATA

1. The administrator of personal information given by the Tourist in making the reservation is the Organiser – MKG SP.ZOO. SP.KOM

2. The Tourist is entitled to access his or her personal information and has the right to change them. The Tourist may at any point resign from giving permission to use his or her personal information for marketing purposes as well as resign from receiving marketing information via email by submitting a declaration in the office of the Organiser, or via email [email protected]

3. All Clients personal information may be used only for contact purposes regarding the tourist event.

4. All Clients personal information (name, surname, telephone number, email address) provided by the Client using the website http://booking.mkgroup.co/ will not be shared or sold to third parties for any purpose.

ACCEPTATION OF RESERVATION CONDITIONS ON THE INTERNET

Selecting the option ‘I agree’ indicates, that the Client understands and accepts that all the conditions of the Regulations. If the Client does not accept the conditions of the Regulations the result is a return to the main service page.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH OFEROWANYCH PRZEZ:

 MKG SP. Z O.O. SP.K.

UL.OFIAR DĄBIA 10A

31-566 KRAKÓW

NIP: 6762455736

Wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/66/2012

§ 1  Zamawianie wycieczki – rezerwacja wycieczki może być dokonana za pomocą strony internetowej, kontaktu mailowego lub telefonicznego. Klient otrzymuje drogą mailową voucher z potwierdzeniem rezerwacji. 12 godzin przed wycieczką klient otrzymuje informację na temat dokładnej godziny odbioru z miejsca zakwaterowania lub innego dogodnego miejsca. W ustalonym dniu i godzinie kierowca odbiera gości na wycieczkę.

§ 2 Terminy wycieczek – wycieczki organizowane są codziennie, poza dniami wyznaczonymi przez dane muzeum, jako zamknięte. Godziny odbioru osób w przypadku wycieczki do Oświęcimia, to 8:30-9:30, a do Kopalni Soli „Wieliczka” – 9:00-10:30 lub 15:00-15:30. 

§ 3 Piloci i przewodnicy – zarówno z Auschwitz – Birkenau, jak z Kopalnią Soli w Wieliczce firma posiada podpisaną umowę na zwiedzanie i zapewnienie opieki wykwalifikowanych przewodników miejscowych.

§ 4 Autokary – w cenie wycieczek (o ile program szczegółowy oraz ustalenia z klientem tego nie precyzują) zawarty jest przejazd busem ośmio – lub dwudziestoosobowym marki Mercedes.

§ 5 Wstępy do zwiedzanych obiektów – w cenę wycieczek wliczone są bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

§ 6 Warunki płatności – klienci mogą wybrać najbardziej dogodną dla siebie formą płatności. Istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu wycieczki kierowcy lub pilotowi lub wcześniej w formie elektronicznej (PayPal, karta kredytowa, przelew bankowy, czek elektroniczny).

§ 7 Pozostałe uwagi – przedstawione wycieczki są naszymi propozycjami, możliwe jest dokonanie zmian i modyfikacji w zależności od potrzeb klienta (po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony). Klient ma prawo zgłosić reklamację do 30 dniu po wykonaniu usługi. Reklamacje są przyjmowane na adres e-mail: [email protected], bądź pod numerami telefonów: +48 510 56 00 00, +48 506 175 495, +44 20 8816 7070. 

§ 8 Uwaga – zgłoszenie telefoniczne potwierdzone przez biuro jest traktowane jako umowa wiążąca obie strony. Rezygnację zamówionej wycieczki lub zmianę grupy cenowej należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biura.

§ 9 Imprezy są przygotowane specjalnie pod klienta, nie są uzależnione od ilości osób. W razie przyczyn niezależnych firma ma prawo do odwołania wycieczki na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem.

§ 10 Firma zastrzega prawo do odwołania wycieczki i/lub zmiany programu w razie wystąpienia siły wyższej.

§ 11 Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej przez klienta (zgodnie z art. 17 i art. 14 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych).

§ 12 Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

§ 13 Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie nie później niż 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia wycieczki. 

§ 14 Wymagania specjalne klienta powinny być zgłoszone na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem wycieczki.

§ 15 W sprawach nieuregulowanych „Warunkami uczestnictwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

§ 16 Wszelkie pytania dotyczące szczegółowego przebiegu imprezy oraz inne uzgodnienia prosi się kierować pod następujące telefony:

Gdansk Shuttle PL:+48 510 56 00 00

Gdansk Shuttle UK:+44 20 7097 3943

Gdansk Shuttle Mobile:+48 506 175 495

E-mail:[email protected]